Platforma AVO+

prosazuje aplikovaný výzkum jako nástroj růstu konkurenceschopnosti MSP

PODPORUJE

průmyslovou modernizaci Průmysl 4.0 a Bioekonomiku

ZAPOJUJE

se do činnosti ETP a mezinárodních projektů

 

PROPAGUJE

úspěchy svých členů v oblasti aplikovaného výzkumu

O platformě

Hlavní cílem projektu Platforma Asociace výzkumných organizací+ (Platforma AVO+) je tvorba strategických dokumentů aplikovaného výzkumu pro zavádění pokročilých technologií související s oblastí Průmysl 4.0 a bioekonomikou v MSP.

Obsahem projektu je tvorba Cestovní mapy, pořádání workshopů, účast na zasedání ETP a zapojení do programů mezinárodní spolupráce. Platforma AVO+ bude propagovat výsledky a úspěchy svých členů, popularizovat výhody Průmyslu 4.0 a bioekonomiky pro rozvoj MSP.

Platforma AVO+ navazuje na projekt Internacionalizace platformy AVO.

Akce

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Kontakty

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás kdykoli na dolezelova@avo.cz

Provozovatel

Asociace výzkumných organizací
Smetanovo nábřeží 195/5
110 00 Praha 1 - Staré město
Česká republika

Email: dolezelova@avo.cz

O projektu

Projekt Platforma AVO+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 1.10. 2019 do 30.6. 2022.