Mezinárodní projekty

Účast českých výzkumných institucí a podnikatelských subjektů v mezinárodních projektech je stále nižší ve srovnání s ostatními státy EU, ať se jedná o program H2020 nebo programy INTERREG EUROPE, INTERREG DANUBE nebo INTERREG CENTRAL. Proto je tato klíčová aktivita zaměřena na zapojování do mezinárodních projektu. Významným a často podceňovaným krokem je správná prezentace organizace s důrazem na zkušennosti, kontakty či infrastrukturu a vybavení. Při přípravě projektu je důležité správně stanovit roli organizace v projektu tak, aby plně využila svých možností pro projekt a vyutila jej k dalšímu rozvoji. Experti platformy budou spolupracovat při přípravě žádostí mezinárodních projektů.

Členové platformy jsou zapojení například do projektů:

SKILLS+
ECOINN DANUBE
CLUTEXT klastr technické textilie
FLEXTURBINE Powerplant Technologies
Capacity for rail

Velkým úspěchem platformy je zapojení člena společnosti Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. do projektu H2020 - EUCLEG - www.eucleg.eu!