Účast českých výzkumných institucí a podnikatelských subjektů v mezinárodních projektech je stále nižší ve srovnání s ostatními státy EU, ať se jedná o program H2020 nebo programy INTERREG EUROPE, INTERREG DANUBE nebo INTERREG CENTRAL. Proto je tato klíčová aktivita zaměřena na zapojování do mezinárodních projektů.

Platforma AVO pomohla svým členům zapojit se do úspěšně podpořených projektů, konkrétně:

Významným a často podceňovaným krokem je správná prezentace organizace s důrazem na zkušenosti, kontakty či infrastrukturu a vybavení, proto je prezentaci věnována poslední klíčová aktivita projektu.

Členové platformy jsou dále zapojeni například do projektů:

ECOINN DANUBE
CLUTEXT klastr technické textilie
FLEXTURBINE Powerplant Technologies