Pro řešení komplexnějších a multioborových výzkumných témat je potřeba spolupracovat se zahraničními partnery, proto je druhá klíčová aktivita zaměřena na prohloubení spolupráce s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti. Jedná se zejména o platformy ACARE, MANUFUTURE, ECTP - The European Construction Technology Platform, ESTEP - The European Steel Technology Platform nebo EuMaT – The European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologie.

AVO je členem platformy EuMaT – The European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologie.

Členové platformy spolupracují:

European Technology Platform for Sustainable Chemisty
European Technology Platform Manufuture
European Steel Technology Platform ESTEP

Zástupci platformy se také účastní jednání v rámci Industry 4.0.

Spolupráce s platformami usnadní zapojování do mezinárodních projektů, čemuž je věnována samostatná klíčová aktivita.