Hlavním cílem této aktivity je aktivně popularizovat platformu AVO a její členy. Expertní tým prezentuje a podporuje zapojení českých výzkumných institucí v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, ať jako partnerů zahraničních konsorcií či partnerů v mezinárodních projektech bilaterálních. Výstupem této aktivity jsou nejen tyto stránky, ale ve spolupráci s odborníky budou připravovány tiskové zprávy, aktuality na sociálních sítích AVO, tiskové materiály, brožury či zprAVOdaj.

Na mezinárodní setkání a prezentaci platformy zahraničním partnerům byla vytvořen materiál v angličtině.

AVO se podílelo na řadě projektů zaměřených na popularizaci a propagaci vědy. Prohlédněte si zajímavá videa.

YouTube kanál