Cílem aktivity je zajistit diseminaci a komunikaci výsledků ostatních aktivit projektu a propagovat a popularizovat platformu AVO, zvyšovat povědomí a realizuje kvalitní prezentaci členů AVO způsobem, který osloví zahraniční koordinátory mezinárodních projektů, pomáhá s prezentaci AVO v rámci Evropských technologických platforem a zajišťuje prezentaci výstupů projektu.