Expertní tým vytvořil dokument mapující strategie a analýzy těchto odvětví aplikovaného výzkumu: energetiky, strojírenství, letectví, dopravy a odvětví nových materiálů. Účelem tohoto dokumentu je identifikovat možné směry budoucího socio-ekonomického vývoje, technologické trendy a předpokládaný vývoj poptávky po nových technologiích na mezinárodních trzích.

Dokument mapuje možné cesty pro další výzkum a komerční uplatnění nových technologií na trhu. Dokument byl vytvářen průběžně a pravidelně konzultován se stakeholdery na akcích pořádaných platformou AVO.

Technologický foresight je výstupem první klíčové aktivity, která má za úkol zintenzivnit transfer technologií, podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty a podpořit tak růst produktivity podnikatelských subjektů.