V souladu s SVA a IP Platforma AVO připravuje metodické podklady, oborové studie v oblasti přímé a nepřímé podpory VaV, výklady EU směrnic nebo připomínkuje legislativních materiály, Metodiky hodnocení výzkumných organizací atd.